Stedelijk water en Riolering

Een duurzame leefomgeving

Ontwikkelt u een woningbouwplan of richt u openbare ruimte opnieuw in? Een uitgelezen kans om uw plangebied waterbestendig te ontwerpen. Voldoende oppervlaktewater, een grondwaterpeil dat afgestemd is op uw gebruiksfuncties en een robuust afvoersysteem voor hemelwater moeten worden geborgd. In een waterhuishoudkundig plan stemmen wij alle facetten op elkaar af. Zo ontstaat een duurzame leefomgeving, zonder wateroverlast.

Gedegen advies

Is in uw omgeving geen waterloop aanwezig en kan de bodem water opnemen? Dan is het infiltreren van hemelwater wellicht de oplossing. Wij bepalen op uw locatie de infiltratiecapaciteit van de bodem en adviseren in een passende infiltratievoorziening. Wenst u meer inzicht in het grondwaterregime? Door gedegen geohydrologisch onderzoek, bieden wij u inzicht in de grondwaterstromen. Indien nodig berekenen wij de benodigde bemalingsdebieten.

Is uw riolering aan vervanging toe of moet er voor uw panden een inzamelriool worden aangelegd? Wij ontwerpen voor u een gedegen rioolsysteem om afvoerproblemen van vuilwater in de toekomst te voorkomen. Mocht uw bouwwerk te ver afgelegen zijn van gemeentelijke riolering, dan is alternatieve sanitatie voor u een optie. Neem contact met ons op om uw situatie te bespreken, wij zorgen voor een passend advies.

Uw probleem is onze uitdaging, u ontzorgen is ons doel!

Terug naar overzicht

Onze diensten op gebied van waterhuishouding & riolering:

  • Waterhuishoudkundig plan
  • Infiltratieonderzoek en infiltratieadvies
  • Basisrioleringsplan en Gemeentelijk rioleringsplan
  • Advies maatregelen (grond-) wateroverlast
  • Watertoets
  • Rioleringsplan
  • Geohydrologisch onderzoek
  • Afkoppelplan
  • Bemalingsadvies
  • Bestemmingsplan
Stedelijk water en Riolering
Klimaatstresstest

Klimaatstresstest

Ingenieursbureau BOOT heeft een aantal klimaatstresstesten ontwikkeld waarmee de kwetsbare plekken van het stedelijk watersysteem in beeld worden gebracht.

Lees verder

Gerelateerd nieuws

Verticale infiltratie

Verticale infiltratie

Woensdag 24 oktober 2018

We krijgen in Nederland steeds vaker te maken met wateroverlast die het direct gevolg is klimaatverandering. Niet a

Lees verder

Gerelateerd project

Maatregelstudie extreme neerslag Kerkdriel-Zuid

Maatregelstudie extreme neerslag Kerkdriel-Zuid

In de gemeente Maasdriel was in de zomer van 2015 sprake van extreme regenval. De gemeente vroeg onze waterkenners hoe dit in de toekomst te voorkomen is.

Lees verder

Contactpersoon

Erik Boom

Erik Boom
Senior Adviseur Waterbeheer & Riolering

Tel: 0481-247208
Mob. tel.: 06 - 12948577

Neem contact op met Erik Boom